Γιατί βιολογικό;

EU_Organic_Logo_Colour_54x36mm

Τα κτήματα μας είναι απαλλαγμένα από εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και χημικά λιπάσματα. Χρησιμοποιούμε μόνο οργανικά λιπάσματα όπως αυτό προβλέπεται από τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας. Έτσι προσφέρουμε στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, ενώ σεβόμαστε το περιβάλλον και τον φυσικό κύκλο ζωής των οικοσυστημάτων.
Οι καλλιέργειές μας ελέγχονται και πιστοποιούνται ως ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ από την TUV AUSTRIA HELLAS το κτήμα ΠΟΥΤΑ και από την ΔΗΩ το κτήμα ΒΟΛΙΩΤΗ.

null
null
null
Μενού